รถยก รถเครน อุบลราชธานี รับจ้างบริการ รถเฮี๊ยบ ขนยกย้ายเครื่องจักรหนักขึ้นที่สูง

รถยก รถเครน อุบลราชธานี

รถยก รถเครน อุบลราชธานี รับจ้าง 0825566214 ให้บริการขนย้ายของเครื่องจักรหนักขึ้นที่สูง รถบรรทุกติดเครนอุบล ปั่นจั่น ยกโคลงหลังคาขึ้นชั้น2 รถรับจ้าง ยกย้ายของหนักขึ้นที่สูง เครน 5-30 – 120 ตัน ให้เช่ารายเดือนรายวัน เทปูน รถบรรทุกติดเครนอุบล ปั่นจั่น ยกโคลงหลังคาขึ้นชั้น2 ยกย้ายของหนักขึ้นที่สูง เครน 5-30 -120 ตัน อุบลให้เช่ารายเดือนรายวัน เทปูน อุบลรถบรรทุกติดเครน ปั่นจั่น อุบลให้เช่ารถกระเช้าบูมลิฟท์ความสูง18-25เมตร ยกโคลงหลังคาขึ้นชั้น2-3-4-5 รถเฮี๊ยบรับจ้างเลย ยกย้ายของหนักขึ้นที่สูง เครน 5-30 -500 ตัน ให้เช่ารายเดือนรายวันอุบล เซฟตี้100% เอกสาร จป2 ใบเซอร์ พนักงานตรวจโควิท19แล้ว ริกเกอร์ ผู้ให้สัญญาณเครน อุบลทาวเวอร์เครน ให้เช่าTower Craneก่อส้รางตึกอาคารสูงรายเดือนรายปีในจังหวัด อุบลบริการขนย้ายเดอริคเครน รถยก รถเครน รถยก รถเครน อุบลราชธานี

รถยก รถเครน อุบลราชธานี
รถยก รถเครน อุบลราชธานี
รถยก รถเครน อุบลราชธานี

รับจ้าง,เช่ารถเครน จังหวัดอุบลราชธานี

,รถลากรถเสียอุบลราชธานี
,รถลากรถเสียเมืองอุบลราชธานี
,รถลากรถเสียศรีเมืองใหม่
,รถลากรถเสียโขงเจียม
,รถลากรถเสียเขื่องใน
,รถลากรถเสียเขมราฐ
,รถลากรถเสียเดชอุดม
,รถลากรถเสียนาจะหลวย
,รถลากรถเสียน้ำยืน
,รถลากรถเสียบุณฑริก
,รถลากรถเสียตระการพืชผล
,รถลากรถเสียกุดข้าวปุ้น
,รถลากรถเสียม่วงสามสิบ
,รถลากรถเสียวารินชำราบ
,รถลากรถเสียพิบูลมังสาหาร
,รถลากรถเสียตาลสุม
,รถลากรถเสียโพธิ์ไทร
,รถลากรถเสียสำโรง
,รถลากรถเสียดอนมดแดง
,รถลากรถเสียสิรินธร
,รถลากรถเสียทุ่งศรีอุดม
,รถลากรถเสียกิ่งนาเยีย
,รถลากรถเสียกิ่งนาตาล
,รถลากรถเสียกิ่งเหล่าเสือโก้ก
,รถลากรถเสียกิ่งสว่างวีระวงศ์
,รถลากรถเสียกิ่งน้ำขุ่น

,รถเครนอุบลราชธานี
,รถเครนเมืองอุบลราชธานี
,รถเครนศรีเมืองใหม่
,รถเครนโขงเจียม
,รถเครนเขื่องใน
,รถเครนเขมราฐ
,รถเครนเดชอุดม
,รถเครนนาจะหลวย
,รถเครนน้ำยืน
,รถเครนบุณฑริก
,รถเครนตระการพืชผล
,รถเครนกุดข้าวปุ้น
,รถเครนม่วงสามสิบ
,รถเครนวารินชำราบ
,รถเครนพิบูลมังสาหาร
,รถเครนตาลสุม
,รถเครนโพธิ์ไทร
,รถเครนสำโรง
,รถเครนดอนมดแดง
,รถเครนสิรินธร
,รถเครนทุ่งศรีอุดม
,รถเครนกิ่งนาเยีย
,รถเครนกิ่งนาตาล
,รถเครนกิ่งเหล่าเสือโก้ก
,รถเครนกิ่งสว่างวีระวงศ์
,รถเครนกิ่งน้ำขุ่น

,รถเฮี๊ยบอุบลราชธานี
,รถเฮี๊ยบเมืองอุบลราชธานี
,รถเฮี๊ยบศรีเมืองใหม่
,รถเฮี๊ยบโขงเจียม
,รถเฮี๊ยบเขื่องใน
,รถเฮี๊ยบเขมราฐ
,รถเฮี๊ยบเดชอุดม
,รถเฮี๊ยบนาจะหลวย
,รถเฮี๊ยบน้ำยืน
,รถเฮี๊ยบบุณฑริก
,รถเฮี๊ยบตระการพืชผล
,รถเฮี๊ยบกุดข้าวปุ้น
,รถเฮี๊ยบม่วงสามสิบ
,รถเฮี๊ยบวารินชำราบ
,รถเฮี๊ยบพิบูลมังสาหาร
,รถเฮี๊ยบตาลสุม
,รถเฮี๊ยบโพธิ์ไทร
,รถเฮี๊ยบสำโรง
,รถเฮี๊ยบดอนมดแดง
,รถเฮี๊ยบสิรินธร
,รถเฮี๊ยบทุ่งศรีอุดม
,รถเฮี๊ยบกิ่งนาเยีย
,รถเฮี๊ยบกิ่งนาตาล
,รถเฮี๊ยบกิ่งเหล่าเสือโก้ก
,รถเฮี๊ยบกิ่งสว่างวีระวงศ์
,รถเฮี๊ยบกิ่งน้ำขุ่น

,รถรับจ้างอุบลราชธานี
,รถรับจ้างเมืองอุบลราชธานี
,รถรับจ้างศรีเมืองใหม่
,รถรับจ้างโขงเจียม
,รถรับจ้างเขื่องใน
,รถรับจ้างเขมราฐ
,รถรับจ้างเดชอุดม
,รถรับจ้างนาจะหลวย
,รถรับจ้างน้ำยืน
,รถรับจ้างบุณฑริก
,รถรับจ้างตระการพืชผล
,รถรับจ้างกุดข้าวปุ้น
,รถรับจ้างม่วงสามสิบ
,รถรับจ้างวารินชำราบ
,รถรับจ้างพิบูลมังสาหาร
,รถรับจ้างตาลสุม
,รถรับจ้างโพธิ์ไทร
,รถรับจ้างสำโรง
,รถรับจ้างดอนมดแดง
,รถรับจ้างสิรินธร
,รถรับจ้างทุ่งศรีอุดม
,รถรับจ้างกิ่งนาเยีย
,รถรับจ้างกิ่งนาตาล
,รถรับจ้างกิ่งเหล่าเสือโก้ก
,รถรับจ้างกิ่งสว่างวีระวงศ์
,รถรับจ้างกิ่งน้ำขุ่น

,รถยกสิบล้ออุบลราชธานี
,รถยกสิบล้อเมืองอุบลราชธานี
,รถยกสิบล้อศรีเมืองใหม่
,รถยกสิบล้อโขงเจียม
,รถยกสิบล้อเขื่องใน
,รถยกสิบล้อเขมราฐ
,รถยกสิบล้อเดชอุดม
,รถยกสิบล้อนาจะหลวย
,รถยกสิบล้อน้ำยืน
,รถยกสิบล้อบุณฑริก
,รถยกสิบล้อตระการพืชผล
,รถยกสิบล้อกุดข้าวปุ้น
,รถยกสิบล้อม่วงสามสิบ
,รถยกสิบล้อวารินชำราบ
,รถยกสิบล้อพิบูลมังสาหาร
,รถยกสิบล้อตาลสุม
,รถยกสิบล้อโพธิ์ไทร
,รถยกสิบล้อสำโรง
,รถยกสิบล้อดอนมดแดง
,รถยกสิบล้อสิรินธร
,รถยกสิบล้อทุ่งศรีอุดม
,รถยกสิบล้อกิ่งนาเยีย
,รถยกสิบล้อกิ่งนาตาล
,รถยกสิบล้อกิ่งเหล่าเสือโก้ก
,รถยกสิบล้อกิ่งสว่างวีระวงศ์
,รถยกสิบล้อกิ่งน้ำขุ่น

,รถขนย้ายอุบลราชธานี
,รถขนย้ายเมืองอุบลราชธานี
,รถขนย้ายศรีเมืองใหม่
,รถขนย้ายโขงเจียม
,รถขนย้ายเขื่องใน
,รถขนย้ายเขมราฐ
,รถขนย้ายเดชอุดม
,รถขนย้ายนาจะหลวย
,รถขนย้ายน้ำยืน
,รถขนย้ายบุณฑริก
,รถขนย้ายตระการพืชผล
,รถขนย้ายกุดข้าวปุ้น
,รถขนย้ายม่วงสามสิบ
,รถขนย้ายวารินชำราบ
,รถขนย้ายพิบูลมังสาหาร
,รถขนย้ายตาลสุม
,รถขนย้ายโพธิ์ไทร
,รถขนย้ายสำโรง
,รถขนย้ายดอนมดแดง
,รถขนย้ายสิรินธร
,รถขนย้ายทุ่งศรีอุดม
,รถขนย้ายกิ่งนาเยีย
,รถขนย้ายกิ่งนาตาล
,รถขนย้ายกิ่งเหล่าเสือโก้ก
,รถขนย้ายกิ่งสว่างวีระวงศ์
,รถขนย้ายกิ่งน้ำขุ่น

,รถยกย้ายอุบลราชธานี
,รถยกย้ายเมืองอุบลราชธานี
,รถยกย้ายศรีเมืองใหม่
,รถยกย้ายโขงเจียม
,รถยกย้ายเขื่องใน
,รถยกย้ายเขมราฐ
,รถยกย้ายเดชอุดม
,รถยกย้ายนาจะหลวย
,รถยกย้ายน้ำยืน
,รถยกย้ายบุณฑริก
,รถยกย้ายตระการพืชผล
,รถยกย้ายกุดข้าวปุ้น
,รถยกย้ายม่วงสามสิบ
,รถยกย้ายวารินชำราบ
,รถยกย้ายพิบูลมังสาหาร
,รถยกย้ายตาลสุม
,รถยกย้ายโพธิ์ไทร
,รถยกย้ายสำโรง
,รถยกย้ายดอนมดแดง
,รถยกย้ายสิรินธร
,รถยกย้ายทุ่งศรีอุดม
,รถยกย้ายกิ่งนาเยีย
,รถยกย้ายกิ่งนาตาล
,รถยกย้ายกิ่งเหล่าเสือโก้ก
,รถยกย้ายกิ่งสว่างวีระวงศ์
,รถยกย้ายกิ่งน้ำขุ่น

รับจ้างอุบล, เช่ารถเครน อำเภอนาตาล,รถยก,รถเครน ตำบลกองโพน,รถยก,รถเครน ตำบลนาตาล,รถยก,รถเครน ตำบลพะลาน,รถยก,รถเครน ตำบลพังเคน,รับจ้าง,เช่ารถเครน อำเภอนาเยีย,รถยก,รถเครน ตำบลนาดี,รถยก,รถเครน ตำบลนาเยีย,รถยก,รถเครน ตำบลนาเรือง,รับจ้าง,เช่ารถเครน อำเภอน้ำขุ่น,รถยก,รถเครน ตำบลขี้เหล็ก,รถยก,รถเครน ตำบลตาเกา,รถยก,รถเครน ตำบลโคกสะอาด,รถยก,รถเครนตำบลไพบูลย์,รับจ้าง,เช่ารถเครน อำเภอสว่างวีระวงศ์,รถยก,รถเครน ตำบลท่าช้าง,รถยก,รถเครน ตำบลบุ่งมะแลง,รถยก,รถเครน ตำบลสว่าง,รถยก,รถเครน ตำบลแก่งโดม,รับจ้าง, เช่ารถเครน อำเภอเหล่าเสือโก้ก,รถยก,รถเครนตำบลหนองบก,รถยก,รถเครน ตำบลเหล่าเสือโก้ก,รถยก,รถเครน ตำบลแพงใหญ่,รถยก,รถเครน ตำบลโพนเมือง,รับจ้าง,เช่ารถเครน อำเภอกุดข้าวปุ้น,รถยก,รถเครน ตำบลกาบิน,รถยก,รถเครน ตำบลข้าวปุ้น,รถยก,รถเครน ตำบลหนองทันน้ำ,รถยก,รถเครน ตำบลแก่งเค็ง, ตำบลโนนสวาง,รับจ้าง,เช่ารถเครน อำเภอดอนมดแดง,รถยก,รถเครน ตำบลคำไฮใหญ่,รถยก,รถเครน ตำบลดอนมดแดง,รถยก,รถเครน ตำบลท่าเมือง,รถยก,รถเครน ตำบลเหล่าแดง,รับจ้าง,เช่ารถเครน อำเภอตระการพืชผล, รถยก,รถเครน ตำบลกระเดียน,รถยกอุบล,รถเครน ตำบลกุดยาลวน,รถยก,รถเครน ตำบลกุศกร,รถยก,รถเครน ตำบลขามเปี้ย, รถยก รถเครน อุบลราชธานี

ราคาขนส่งอุบล รถ สไลด์,ขนส่งรถยนต์ข้ามประเทศ,ขนส่งรถยนต์ทางเรือ,บริการขนย้ายรถยนต์ ราคาขนส่งรถสไลด์,รถเครน, รถเฮี๊ยบ,รถกระเช้า, รถเสีย ระหว่างทาง โทรหา เรา 080222036

,กู้ซากรถชนอุบล, ซากรถตกข้างทางอุบล, ดึงรถตกน้ำอุบล, ย้ายรถจมน้ำ, พว่งแบตรถยนต์ ,อุบลยกย้ายเปลี่ยนยางรถยนต์อุบล ,อุบลปะยางรถยนต์อุบล , ,อุบลยกลากเทรเลอ บรรทุกรถยนต์อุบล, รถโฟคคลิป, ขนส่งสินค้าชิ้นใหญ่,

ขนส่งต้นไม้, ขนย้ายมอไซค์บิ๊กไบค์อุบล, รถฮาเลย์ ,มอไซค์เวสป้าอุบล, รถกลอฟ, รถสปรอท ,รถซุปเปอร์คาร์อุบล ,สไลด์คาร์รถยนต์ ยกย้ายรถยนต์ไปจังหวัดอุบล,รถยกในเขต กทม, รถยกในเขต ตวจ

,รถเครนกระเช้า ,รถเครน20ตัน, รถเครนยกย้ายเสา, รถเครนสูง50ม, เครนยกเสาไฟ ,เครน30ตัน ,เครน 20ตัน ,รถเฮี๊ยบ 3ตัน, รถเฮี๊ยบยกไม้อุบล, รถเฮี๊ยบให้เช่าราคาไม่แพง ,รถเครน ให้เช่าราคาไม่แพง,

รถเครนรับจ้าง, รถเฮี๊ยบรับจ้างอุบล ,ให้เช่ารถเครน10-50ตันอุบล ,ให้เช่ารถเฮี๊ยบ 3-10ตัน, เฮี๊ยบยกของหนักขึ้นที่สูง ,รถลากดึงรถสิบล้อ 6ล้ออุบล, รถเครนยกย้ายรถ ,รถเฮี๊ยบ ยกรถยนต์,

รถเครนให้เช่าขนย้ายของหนักอุบล, รถเฮี๊ยบขนส่งสินค้าหนัก, รถบรรทุกขนส่ง, รถคอก, รถเกี่ยวข้าวอุบล ,รถแทคเตอร์ ,รถไถน่าอุบล, รถอีแต๋น, รถบดถนน, รถทำถนน ,ยกลากรถทัว, รถเมย์เสียรับขนย้ายอุบล,

โยกย้ายรถล็อคล้อ, รถติดหล่มอุบล, รถจมทราย เลนอุบล ,ยกรถยึด ,รถเสีย ,รถพัง, รถน้ำมันหมด อุบล,รถแบตหมด, รถติดจนเครื่องดับ, เครื่องน็อคกลางทางอุบล

,รถเกรตถนนอุบล ,รถเทรเลอร์อุบล ,รถพ่วงสิบล้อแม่ลูก, รถสามล้อลากอุบล, ยกย้ายเรือ, ขนส่งเรือ ,พร้อมเทรเลอร์ลากเรือ,บริการ รถรับจ้างอุบล, ขนส่งขนย้ายรถ เครื่องจักรอุบล , มอไซค์ ร้านชากาแฟ รถเฮี๊ยบ รถเครนอุบล, รถเทรลเลอร์ ,โลวเบท ,ขนย้ายแบคโฮร์ 0800628488,รถยกรถเครนรับจ้าง,รถยกรถเฮี๊ยบ,รถเครนรับจ้างยกของขึ้นที่สูง,รถเฮี๊ยบรับจ้างยกย้ายเครื่องจักรหนัก,รถเครนให้เช่าอุบล,รถเฮี๊ยบให้เช่า,รถโลวเบทรับจ้างย้ายของอุบล,รถเทรเลอร์รับจ้างอุบล,รับขนย้ายร้านกาแฟ,ขนย้ายแบคโฮ,รับขนย้ายรถเกี่ยวข้าว,ขนส่งรถ,ส่งรถยนต์ไปกทมอุบล,บริการส่งรถยนต์ข้ามจังหวัด ราคาอุบล,บริษัทขนส่งรถยนต์ข้ามจังหวัดอุบล,เทรลเลอร์ขนส่งรถยนต์,ขนส่งรถยนต์ กรุงเทพ หาดใหญ่อุบล,รถลากจูง,รถลากจูง ราคา,รถลากจูงรถเสีย,รับขนย้ายรถอุบล,บริการรถรับจ้างอุบล ,รถบรรทุกขนย้ายรถยนต์ ,รถ6ล้อรับจ้าง ,รถ4ล้อรับส่งมอไซค์อุบล ,รถคอกขนส่งของ ,รถคอกรับจ้าง ,รถ6ล้อรับจ้าง ,รถขนส่งสินค้าอุบล,อุบล รับขนยายสินค้าอุบล ,รับขนส่งรถ,บริการรับส่งมอไซค์ ขน,ส่งรถราคาถูก ,รับส่งราคาถูกอุบล, ขนส่งรถราคาถูก ,รถลากราคาถูก ,ขนส่งรถไม่แพงอุบล, ราคารถขนส่งรถยนต์อุบล ,ราคารถรับส่งรถมอไซค์ ,รับส่งรถอุบล ,รับขนส่งรถ ,รับขนย้ายรถ,อู่ซ้อมรถพื้นที่นี้,หาอู่ซ้มอรถ,ร้านปะยางรถ.ร้านซ้อมรถ,อู่ซ้อมรถ24ชม, รถยกในจังหวัดอุบล, รถยกรถลากในจังหวัด ,รถลากในจังหวัด รถสไลด์ในเขตจังหวัด, รถยกในเขตอำเภอ ,รถลากในเขตตำบลอุบล, รถลากตำบล, รถยกในตำบลอุบล ,รถยกเขตตำบล ,รถยกย้ายรถเสีย, รถลากยกย้ายรถชน, บริการยกรถลากรถ, รับยกขนส่งรถ ,รับขนส่งรถมอไซค์,บรการให้เช่ารถเครนอุบล ,บริการรับขนย้ายเครื่องจักรอุบล ,รับจ้างขนย้ายเครื่องจักร ,ให้เช่ารถเครนเทปูน ,ให้เช่ารถเทปูนอุบล ,ให้เช่ารถเฮี๊ยบ5ตันเทปูน ,รับจ้างรถเครนเทปูนอุบล ,รับจ้างยกเครื่องจักรขึ้นที่สูง รถลากในเขตถนนอุบล ,รถยกในพื้นที่ตำบล ,รถยกในพื้นที่จังหวัด อุบล,รถยกในพื้นที่อำเภอ ,รถยกถนนเส้นอุบล ,รถยกแยกถนน, รถยกรถลากแยกตำบลอุบล ,รถยกแยกอำเภอ ,รถยกแยกจังหวัดอุบล ,ให้เช่ากระเช้า, ชายรถเครนกระเช้าอุบล ,ขายรถเฮี๊ยบกระเช้า ,ให้เช่ารถเฮี๊ยบกระเช้า, รับช่อมรถเครนกระเช้าอุบล ,boom liftsอุบล ,Forklifts ,crane truck , Foam filled ,mounted ,Scissor lifts ,containre handlers ,sealant warehoues and land for rent อุบล,รถโลวเบทอุบล, รับขนย้ายเครื่องจักร, แบคโฮ, รถบด ,รถเกรดถนน ,รถเครน , รถพั่วเทรลเลอร์,รถ12-22ล้อ, รถตัก, รถเกี่ยวข้าว, เครื่องจักรหนักอุบล ,หวัลากอุบล ,รถบรรทุกใหญ่อุบล

เครนยกของหนักอุบล, เครนรับจ้างให้เช่ารายวัน, เครน25ตันรับจ้างรายวัน, เครนให้เข่ารายวันอุบล ,เครนรับจ้างยกย้ายขึ้นสูงรายวัน, เครนยกย้ายของหนักขึ้นที่สูงรับจ้าง, รถยกติดเครน ,รถยกติดเฮี๊ยบรับจ้าง,รถยกติดเครนรับจ้าง ,รถยกติดแขนยกย้ายของหนัก ,รถบรรทุกติดแขนยกย้ายสิ่งของหนัก ,รถ6ล้อติดเครนยกสิ่งของหนักรับจ้างอุบล ,รถสิบล้อติดเครนยกย้ายสิ่งของหนักหลายตัน ,เครนยกของหนักเป็นตัน ,รถยกยกของหนักเป้นต้นอุบล ,รถยกยกย้ายของหนัก5ตัน อุบล,อุบลรถยกยกย้ายของหนัก10ตันอุบล ,รถยกยกย้ายของหนัก2ตัน ,รถยกสิ่งของหนักเป็นตันอุบล , รถเครนยกย้ายสิ่งของหนักได้หลายๆตันอุบล ,รถเครนติดแขนยกสิ่งของหนัก5ตัน 3ตันอุบล ,อุบลรถเครนยกย้ายของหนักในตำบล ,รถเครนยกย้ายของหนักในอำเภออุบล ,รถเครนยกย้ายของหนักในจังหวัด, รถเครนรับจ้างเทปูนอุบล, รถยกรถเครนรับจ้างเทปูนชั้น2, อุบลรถเครนรับจ้างเทปูนตึก, รถเครนรับเหมาเทปูนอุบล ,รถเครนรับจ้างยกคานตึกชั้น2อุบล ,รถเครนซ่อมป้ายสูงอุบล, รถเครนกะเช้าอุบล ,รถยกรถกะเช้ารับจ้างซ่อมไฟ ,รถเครนรับจ้างซ่อมไฟเสาสูงอุบล ,รถติดเครน สูงติดต้องป้ายร้านค้าสูง ,รถเครนยกของขึ้นดาดฟ้าอุบล,รถเครนที่สูงเท่าตึก5ขั้นอุบล

รถเครนยกต้นไม้ใหญ่อุบล ,รถเครนยกเสาไฟอุบล, รถเครนติดแขนยกเรือ ,รถเครน ยกต่อมอสะพาน ,รถเครนยกของขึ้นสูง50เมตรอุบล, รถเครนยกของ100เมตร, รถเครนยกของ5เมตร ,รถเครนยกขึ้นที่สูง10เมตร อุบล.รถเครนยกสูง30เมตร
ราคาค่าบริการรถเครนรับจ้างอุบล, ราคาขนย้ายรถเครน ,ราคาเครนยกย้ายของ ,ราคาค่ารถเรครนรับจ้าง ,ราคาค่ารถเฮี๊ยบรับจ้างยกย้ายของต่อชม , ราคาค่ารถเครนรายวัน ,ราคาค่ารถเฮียบรับจ้างรายวันอุบล, ราคาค่ารถเฮี๊ยบรับจ้างรายเดือน ,ราคาค่าบริการรถเฮี๊ยบรับจ้างยกย้ายเครื่องจักรอุบล,ราคาค่าเข่ารถเครน, ราคาค่าจ้างรถเครน ,ราคาค่าเข่ารถเฮี๊ยบอุบล ,ราคาค่ารถยกรถเครนรับจ้างรายวันอุบล, รายเดือน หารถเครน,รับจ้างยกย้ายของหนักไปตจว ,ราคาค่าจ้างรับเหมารถเครนรายวัน ,ราคารับเหมารถเฮี๊ยบรับจ้างรายเดือน

รถสไลด์ 0802220366รถเครน รถเฮี๊ยบ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *